Historia

HISTORIA SZKOŁY

     Budynek, w którym mieści się Gimnazjum Nr 2 jest nierozerwalnie związany z historią naszego narodu.
     Na krótko przed wybuchem I wojny światowej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Kościuszki został wybudowany budynek, który służył oficerom rosyjskim. Po odzyskaniu niepodległości w roku szkolnym 1918/1919 przekazano go na cele oświatowe - stał się siedzibą gimnazjum. Uczniowie uczęszczający do szkoły aktywnie włączyli się w walkę podczas najazdu bolszewickiego na Polskę w 1920 r. Bardzo ważnym wydarzeniem była wizyta Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego w dn. 20. marca 1921 r. Zwiedził on budynek gimnazjum, wpisał się do księgi pamiątkowej, oglądał prace uczniów, a jedną z nich wybrał sobie na pamiątkę.
     Od 1929 r. w gmachu przy ul. Kościuszki mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 2. W czasie II wojny światowej budynek szkolny zajęło wojsko, następnie mieścił się w nim szpital wojskowy oraz kwaterowały oddziały szturmowe.  W 1944 r. szkołę zajmowała policja niemiecka. Wraz z wyzwoleniem miasta budynek ponownie został przekazany tomaszowskiej oświacie.
     Przez cały okres istnienia szkoły borykała się ona z trudnościami lokalowymi i ciągle zwiększającą się liczbą uczniów. W 1983 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły, która została połączona łącznikiem z dawnym budynkiem. Przez wiele lat koncentrowano się na nowej szkole.
     Rok 1999 przyniósł reformę oświatową. W jej wyniku w Tomaszowie powołane zostały dwa gimnazja. Dla Gimnazjum Nr 2 przeznaczono tzw. „stary budynek” Szkoły Podstawowej Nr 2. W pierwszym roku istnienia szkoły uczniowie gimnazjum zajmowali tylko pierwsze piętro, na parterze sale lekcyjne miała szkoła podstawowa.
     Na dyrektora gimnazjum powołany został Pan Robert Puźniak. Naukę rozpoczęło 180 uczniów w 6 oddziałach klasowych. Grono pedagogiczne liczyło 18 nauczycieli, część była zatrudniona na pełny etat, część uzupełniała etaty w szkole podstawowej.
     Rok szkolny 2000/2001 przyniósł wiele zmian. Staraniem władz miejskich oraz dyrektora gimnazjum odnowiony został budynek szkoły. Wymieniono stolarkę okienną, odnowiono elewację budynku. Działania te spowodowały, że budynek Gimnazjum Nr 2 stał się jednym z najładniejszych obiektów w naszym mieście.
     Obecnie w szkole uczy się 500 uczniów, w 18 oddziałach. Zatrudnionych jest nauczycieli w tym w pełnym wymiarze.
     W 2002 r. szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”. Po roku rzetelnej pracy i wykonaniu wielu zadań nasze gimnazjum otrzymało zaszczytne miano Szkoły z klasą.
     W roku szkolnym 2004/2005 nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół z Kiwerców na Ukrainie. Delegacja naszego gimnazjum gościła za wschodnią granicą, zwiedziła Kiwerce i Łuck, w tym roku przygotowujemy się do przyjęcia gości z Ukrainy.
     W bieżącym roku szkolnym ponownie weźmiemy udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”, która tym razem będzie miała na celu wyłonienie nauczycieli z klasą.
     Najważniejszym jednak wydarzeniem obecnego roku jest praca nad nadaniem szkole imienia Papieża Jana Pawła II. Uroczyste nadanie imienia odbędzie się 17 X 2005 r
Zdjęcia pochodzą z kroniki gimnazjum, która znajduje się w Zespole szkół Nr 1 w Tomaszowie Lub.

Gmach Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego. Szkoła ta mieściła się w dawnym budynku koszar wojsk rosyjskich

Zajęcia przysposobienia wojskowego, w których udział biorą uczniowie gimnazjumNauka walki na bagnety

Tablo abiturientów


Komisja egzaminacyjna

Ćwiczenia przeciwpożarowe

Grono pedagogiczne przed bramą gimnazjum


Obchody dziesięciolecia powstania państwa polskiego w roku 1928. Gmach udekorowany portretami Józefa Piłsudskiego i prezydenta Ignacego Mościckiego

Zajęcia sportowe (ćwiczenia cielesne) dziewcząt na boisku szkolnym

Ćwiczenia, zajęcia strażackie

Grono pedagogiczne przed kaplicą szkolną

Widok ogólny na budynek szkolny
Wizytator szkolny z dyrektorem gimnazjum - lata dwudzieste XX

Tablo abiturientów Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego (dla chłopców i dziewcząt) im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim z roku szkolnego 1924/25. Na rysunku gmach szkoły i wizerunek patrona - bohatera bitwy pod Racławicami

Szkolenie strzeleckie w ramach zajęć przysposobienia wojskowego na placu przed budynkiem gimnazjum

Drużyna skautów

Grono pedagogiczne gimnazjum
(lata dwudzieste XX w.)

Uczniowie przed bramą powitalną

Program akademii z okazji dziesięciolecia gimnazjum 1918-1928

Obchody dziesięciolecia powstania państwa polskiego w roku 1928. Gmach udekorowany portretami Józefa Piłsudskiego i prezydenta Ignacego Mościckiego
zajęcia sportowe (ćwiczenia cielesne) dziewcząt na boisku szkolnym


Zajęcia sportowe (ćwiczenia cielesne) dziewcząt na boisku szkolnym

Uczniowie i nauczyciele przed kaplicą szkolną, która znajdowała się wewnątrz budynku

Pokój nauczycielski

Napis „Niech żyje Józef Piłsudski”.
Marzec 1921 - wizyta Piłsudskiego albo imieniny Józefa 19 marca. Od końca lat dwudziestych uroczyście obchodzono imieniny Marszałka, było to święto państwowe w II Rzeczypospolitej 

Grono pedagogiczne

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło Nas

0110487
dziś
w tym miesiącu
Wszyscy
0
0
110487