Prezydium Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

w roku szkolnym 2015/2016

Zarząd:

    Przewodnicząca:  Pani Joanna Kot

    Zastępca:  Pani Agnieszka Berezecka

    Sekretarz:  Pani Joanna Mamrocha

Skarbnik:  Pani Grażyna Grzelak

Członek:  Pani Iwona Łaba

 

 

Komisja  rewizyjna:

Przewodniczący:  Pan Mirosław Greszta

 

Zastępca:  Pani Beata Gwizdała

 

Członek:     Pani Anna Wawryszczuk

 

                   Pani Agnieszka Ragan-Gałan

 

                   Pan Józef Mandziuk

**************************************************

   Rok szkolny 2015/2016

Przewodniczący Rady Rodziców: Leszek Galant

·        Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców: Jolanta Krawczyk

·        Sekretarz Rady Rodziców: Joanna Mamrocha

·        Skarbnik Rady Rodziców: Grażyna Grzelak

·        Członek: Iwona Łaba

 

·        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Grzegorz Cymbała

      Członek – Renata Krupa

Członek - Joanna Kot

        Członek  – Krzysztofa Pitura

 

 

 

Rada Rodziców: Jesteśmy społecznym organem szkoły, szczególnym, albowiem w nasz skład wchodzą wyłącznie przedstawiciele rodziców i prawnych opiekunów uczniów.                            

Cele:

      - współpraca ze wszystkimi organami szkoły w realizacji zadań szkoły:

        Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim

- wspieranie rodziców i uczniów szkoły w procesie wychowawczym. 

Zasada wyboru członków Rady Rodziców (wynikająca z ustawy o systemie oświaty):

Tajne wybory, na początku każdego roku szkolnego: po 1 przedstawicielu z każdej klasy (oddziału), spośród rodziców.

Kadencja: Rada Rodziców działa w danym składzie jeden rok szkolny, do momentu wyboru Rady Rodziców w nowym składzie.

Uprawnienia wynikające z ustawy:

uchwalanie

programu wychowawczego

programu profilaktyki

opiniowanie

planu finansowego szkoły

szkolnego zestawu podręczników

programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia

pracy nauczycieli

wnioskowanie

o dokonanie zmian w szkolnym zestawie podręczników

o dokonanie oceny pracy nauczyciela

o utworzenie Rady Szkoły

o zmiany w statucie szkoły

 

 


Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło Nas

0109889
dziś
w tym miesiącu
Wszyscy
0
74
109889