SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Logo Erasmus

Nasza szkoła od 23 października 2018 r. rozpoczyna realizację projektu „LOWE aboard – non-vocational adult education and learning communities” w ramach Programu Erasmus+, Sektora Edukacja Dorosłych, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna we współpracy partnerskiej z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.

Przewidziane są dwie wizyty studyjne w ośrodkach partnerów Projektu w Hiszpanii i dwie na Litwie, w trakcie których kadra administracyjna i trenerska LOWE dzielić będzie swoimi doświadczeniami związanymi z edukacją nieformalną osób dorosłych i nabywać nowe umiejętności w tym zakresie.

Relacje z mobilności będzie można śledzić na Facebooku LOWE:

https://www.facebook.com/LOWE-Tomasz%C3%B3w-Lubelski-305627576590079

 

Facebook