SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

 

 

 

Facebook