SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Kadra pedagogiczna

 

dyrektor szkoły – mgr Renata Śrutwa-Krupa

wicedyrektor - mgr Waldemar Kulik

wicedyrektor - mgr Marta Prus

wicedyrektor – mgr Beata Żukowska

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Barbara Bober

mgr Małgorzata Charachajczuk

mgr Anna Jaremko

mgr Agnieszka Karwańska

mgr Aleksandra Kulas

mgr Halina Kuryło

mgr Grażyna Kuźniarz

mgr Barbara Luba

mgr Barbara Pazurek

mgr Barbara Pliszka

mgr Iwona Stożek

mgr Elżbieta Uchman

mgr Bożena Waszkiewicz

mgr Ewa Zderkiewicz

mgr Donata Żmuda

 

 

                   Nauczyciele uczący w klasach IV - VIII

Język polski

mgr Urszula Kędra

mgr Beata Pawłucka

mgr Marta Prus

mgr Dorota Puźniak

mgr Danuta Ruta- Łukowska

mgr Renata Śrutwa-Krupa

mgr Anna Wolczyk

mgr Dorota Wysocka

Matematyka

mgr Ewelina Hek

mgr Magdalena Marszalec-Kiełbasa

mgr Joanna Mickiewicz

mgr Elżbieta Przybyła

mgr Dorota Sienkiel

Historia

mgr Marek Gryglicki

mgr Sylwia Jasina

mgr Danuta Ruta-Łukowska

mgr Renata Śrutwa-Krupa

Wiedza o społeczeństwie

mgr Marek Gryglicki

mgr Sylwia Jasina

mgr Marta Kuśmierczyk

Język angielski

mgr Beata Depka             

mgr Katarzyna Fedczyszyn

mgr Monika Kowalska

mgr Wioletta Kuśmierz

mgr Marzena Mazur

mgr Anna Obalek

mgr Justyna Pupiec             

Język niemiecki

mgr Monika Czernek

mgr Aleksandra Krawczyk

mgr Marta Smaler

Religia

mgr ks. Paweł Badach

mgr Bożena Bryk               

mgr Agata Samek

mgr Beata Wojtowicz

Fizyka

mgr Urszula Kobiałka

Chemia

mgr Ewelina Hek

mgr Edyta Podoba-Trzemżalska

 

Biologia

mgr Beata Żukowska

mgr Jolanta Pliżga

mgr Anna Radziejewicz-Podoba

Geografia

mgr Waldemar Jurczyszyn

mgr Jolanta Pliżga

mgr Anna Radziejewicz-Podoba

Przyroda

mgr Jolanta Pliżga

mgr Anna Radziejewicz-Podoba

Plastyka

mgr Anna Woś

Muzyka

mgr Małgorzata Giska

Zajęcia artystyczne

mgr Małgorzata Giska

mgr Anna Woś

Technika

mgr Krzysztofa Kulas

mgr Aneta Świderek

Informatyka

mgr Urszula Kobiałka

mgr Krzysztofa Kulas

mgr Joanna Mickiewicz

mgr Aneta Świderek

mgr Elżbieta Żądło

mgr Ryszard Żądło

Szachy

mgr Elżbieta Żądło

mgr Ryszard Żądło

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Bender

mgr Marek Dudziński

mgr Rafał Hek

mgr Artur Jaremko

mgr Iwona Kata

mgr Waldemar Kulik

mgr Teresa Kulińska-Drzewosz

mgr Beata Onyszczuk

mgr Elżbieta Przybyła

mgr Wojciech Przybyła

mgr Dorota Stefanik

mgr Tomasz Wawrzusiszyn

mgr Ewa Wolanin-Bukała

mgr Joanna Zięzio

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Dorota Puźniak

Doradztwo zawodowe

mgr Agata Samek 

 

 

Logopeda

mgr Alina Dorota Traczyk

 

Nauczyciel wspomagający

mgr Kamila Bajan

 

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Barbara Wiśniewska

mgr Monika Czernek

 

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy

klasy I-III

mgr Dorota Gęborys

mgr Agnieszka Harbuz

mgr Sylwia Jasina

mgr Halina Kuryło

mgr Anna Predko

mgr Anna Woś

 

klasy IV-VIII

mgr Beata Żukowska

 

Pedagodzy i psycholog

mgr Marzena Proc

mgr Małgorzata Owsicka

mgr Aleksandra Biszczanik

 

 

Facebook