SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.

Wszystkich Świętych 1listopada 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 r. - 3 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe 4 - 17 stycznia 2021 r.
Koniec pierwszego półrocza 29 stycznia 2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty 25 - 27 maja 2021 r.

Święta majowe 1 - 3 maja 2021 r.

Boże Ciało 3 czerwca 2021 r.
Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne to: 31 III 2021 (środa przed Wielkim Czwartkiem), 28 V 2021 (piątek po egzaminie ósmoklasisty), 4 czerwca 2021 (piątek po Bożym Ciele).

Dla dzieci, którym rodzice nie bedą w stanie w powyższych dniach zapewnić opieki, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze na świetlicy.

Dla uczniów klas I - VII wolne będą dni egzaminu ósmoklasisty: 25 - 27 V 2021 r. W tych dniach rodzice muszą zapewnić opiekę dzieciom, ponieważ nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych.

 

 

 

Facebook