SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Koła przedmiotowe

        

  W Szkole Podstawowej nr 2 nauczyciele prowadzą różne koła przedmiotowe. Niektóre z nich prowadzone są co roku, inne wynikają z zainteresowań czy potrzeb zgłaszanych przez dzieci i młodzież w danym roku szkolnym.

Co roku pedagodzy pracują z uczniami szczególnie uzdolnionymi, przygotowując ich do konkursów z różnych przedmiotów. Na takich zajęciach młodzi ludzie powtarzają materiał, zdobywają nowe umiejętności, wykonują zadania o podwyższonym stopniu trudności.

Dużo uwagi nauczyciele poświęcają też zajęciom wyrównawczym, na których pracują z kilkoma osobami, tłumaczą niezrozumiałe kwestie, zachęcają do rozwiązywania zadań lub wykonywania ćwiczeń dobranych do poziomu wiedzy i umiejętności podopiecznych. Oczywiście, zajęcia te przynoszą rezultaty, jeśli młodzi ludzie chcą pracować.

Zdarza się, że uczniowie przebywają przez dłuższy czas w szpitalu, po powrocie do szkoły mogą skorzystać z dodatkowych zajęć. W takich sytuacjach umawiają się indywidualnie z nauczycielami.

W klasach trzecich gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej odbywają się zajęcia utrwalające materiał do egzaminów.

Nauczyciele prowadzą też zajęcia dla uczniów lubiących określone przedmioty lub zainteresowanych np. zdrowym odżywianiem, decoupage’m, doświadczeniami chemicznymi, śpiewaniem, wystawianiem inscenizacji, tańcem, gimnastyką artystyczną itp. Nie są to typowe koła przedmiotowe, należą za to do ulubionych przez uczniów zajęć, pozwalających rozwijać różnorodne zainteresowania w gronie ludzi o podobnych zapatrywaniach na to, co ciekawe i warte uwagi. 

  Na zdjęciach można zobaczyć, czym zainteresowali się starsi uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook