SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

„Nie ma większego bogactwa w narodzie

nad światłych obywateli.”

                                                                  Jan Paweł II

 

 

Misja szkoły

 

Misją Szkoły Podstawowej nr 2 jest kształcenie i wychowanie młodego człowieka:

  • wyposażonego w rzetelną wiedzę i umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości do twórczego rozwiązywania problemów,
  • społecznie aktywnego, tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka,
  • znającego dzieje ojczyste, szanującego tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych nacji,
  • uczciwego, znającego zasady obowiązujące w społeczeństwach demokratycznych, szanującego prawa człowieka,
  • odpowiedzialnego za podejmowane decyzje,
  • cechującego się wysoką kulturą osobistą, godnie reprezentującego rodzinę, szkołę, ojczyznę,
  • dostrzegającego pozytywne aspekty życia, wierzącego w siebie i swoje możliwości,
  • łatwo nawiązującego kontakty, ale asertywnego i dokonującego właściwych wyborów,
  • wrażliwego na piękno otaczającego świata.

 

 

 

Facebook