SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Pedagog i psycholog

  

  W naszej szkole pracują dwie panie pedagog: mgr Marzena Proc i mgr Małgorzata Owsicka oraz psycholog mgr Aleksandra Biszczanik. Wszystkie panie podejmują wśród uczniów działania o charakterze wspierającym, wychowawczym. Starają się pomagać dzieciom w trudnych sytuacjach osobistych, prowadzą rozmowy z młodymi ludźmi i ich rodzicami, pomagają w podejmowaniu decyzji, wspierają w wysiłkach.

 

Zajmują się:

 • psychoedukacją,
 • działaniami profilaktycznymi, interwencyjnymi, mediacyjnymi,
 • diagnozą środowiska szkolnego uczniów,
 • profilaktyką (nikotynową, alkoholową, środków psychoaktywnych),
 • uczeniem tolerancji, asertywności, kreatywności,
 • integracją klas,
 • współpracą z instytucjami (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Świetlica Środowiskowa „Krokus”, MOPS, GOPS, PCPR, Sąd Rodzinny, Sanepid, RODK Zamość),
 • pomocą materialną, dożywianiem,
 • wolontariatem (Santa Galla, Dziewczynka z Zapałkami, Czajnia, WOŚP, Bank Żywności).

 

Zagrożenia związane z Internetem

   

  Dorosłym często zdarza się bagatelizować rolę Internetu w życiu ich pociech. Często sądzą, że dziecku nic nie grozi, skoro siedzi w domu przy komputerze. W efekcie młodzież nie jest przygotowana na rozmaite nieprzyjemności i zagrożenia, jakie mogą wiązać się z byciem online.

 

Zagrożenia związane z Internetem można podzielić na kilka grup:

 1. Cyberprzemoc - obecnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla dzieci i młodzieży w Internecie. Polega na wyśmiewaniu, zastraszaniu, nękaniu, prześladowaniu innych osób przez maile, SMS-y, komunikatory społecznościowe, fora dyskusyjne i inne witryny internetowe. Cyberprzemocą mogą być wulgarne, złośliwe, obraźliwe komentarze, publikowanie ośmieszających i kompromitujących zdjęć, filmików, fotomontaży, a nawet zakładanie specjalnych, szyderczych stron internetowych czy profili. Wysoki poziom anonimowości sprawców, natychmiastowe rozpowszechnianie się krzywdzących treści, niemożność ich usunięcia i powszechna dostępność powoduje, że ten rodzaj przemocy psychicznej może być dla ofiary bardzo dotkliwy. Sprawcami są najczęściej osoby nierzadko znające ofiarę. Podczas gdy oni nie zdają sobie sprawy z krzywdy, jaką wyrządzają, ofiara przeżywa koszmar, mogący, jak w ostatnich miesiącach dowiadujemy się z środków masowego przekazu, prowadzić do samobójstw.

 2. Niebezpieczne kontakty - Internet stał się miejscem poznawania nowych ludzi, niestety, do swoich celów wykorzystują go również sekty, pedofile, organizacje nazistowskie, osoby nakłaniające do samobójstw, a nawet handlarze ludźmi. Często dążą do spotkania w realnym świecie.

 3. Niebezpieczne treści - dla psychiki dzieci i młodzieży szkodliwy jest kontakt z treściami brutalnymi, rasistowskimi, zachęcającymi do przestępstwa, mową nienawiści, promujące anoreksję, pornografię.

 4. Cyberprzestępstwa- niezgodna z prawem działalność w sieci wymierzona w dane lub systemy komputerowe: kradzieże lub wyłudzanie danych, zniszczenie lub nieuprawnione rozpowszechnianie. Dzieci i młodzież mogą być zarówno ofiarami jak i sprawcami cyberprzestępstw. W tym drugim przypadku często nie zdają sobie sprawy, że łamią prawo, włamując się np. na czyjąś skrzynkę e-mail lub przejmując czyjeś konto na portalu społecznościowym.

 5. Konsekwencje psychofizyczne - z badań wynika, że ponad 13% badanych dysfunkcyjnie używa Internetu. Efektem może być agresja wobec osób zabraniających korzystania z Internetu oraz zaburzenie więzi z rodziną i rówieśnikami, możliwe są też zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci oraz problemy ze zdrowiem fizycznym: wady postawy, bóle głowy, nadgarstków.

cyber1

 

cyber

 

cyber2

 

  

 

Facebook