SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Samorząd Uczniowski

 

  W Szkole Podstawowej nr 2 prężnie działa Samorząd Uczniowski. W roku szkolnym 2019/2020 przewodniczącą SU jest Aleksandra Cisło, funkcję zastępcy pełni Maja Korzeń.

 

Uczniowie pracują w następujących sekcjach:

 • informacyjnej
 • dekoracyjnej
 • porządkowej
 • kulturalno-rozrywkowej

Opiekunkami SU są panie: Krzysztofa Kulas i Justyna Pupiec. Wspierają je w pracach państwo Elżbieta i Wojciech Przybyłowie.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Co roku pod koniec września odbywają się wybory do zarządu. Kandydaci do zarządu przedstawiają w kampanii wyborczej swoje pomysły na nowy rok szkolny, a ich koleżanki i koledzy w głosowaniu decydują, kto będzie rządził uczniami.

 

Zarząd SU zajmuje się wieloma sprawami:

 • reprezentuje interesy uczniów na forum szkoły,

 • dba, by codziennie losowany był „niepytany numerek”,

 • pamięta, że uczniowie lubią dyskoteki, więc organizuje je w miarę potrzeb,

 • dekoruje szkołę i aktualizuje wszelkie ogłoszenia,

 • prowadzi szkolne uroczystości,

 • pod koniec pierwszego semestru, po wystawieniu ocen, organizuje
  i prowadzi Dni Samorządu Uczniowskiego – zabawy i konkursy dla całej społeczności szkolnej.

 • we współpracy z p. pedagog przeprowadza liczne akcje charytatywne w szkole i na terenie miasta,
 • reprezentuje naszą placówkę w Młodzieżowej Radzie Miasta,
 • występuje na forum publicznym jako przedstawiciel szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook