SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

TERMINY EGZAMINów

 

egzamin ósmoklasisty

 

1. Egzamin z języka polskiego

16 czerwca 2020 r. (wtorek) o 9.00; egzamin trwa 120 minut

 2. Egzamin z matematyki

17 czerwca 2020 r. (środa) o 9.00; egzamin trwa 100 minut

 

3. Egzamin z języka obcego nowożytnego

18 czerwca 2020 r. (czwartek) o 9.00; egzamin trwa 90 minut

 

 

 

 

 

Facebook