SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
w Tomaszowie Lubelskim

Terminy, dokumenty

 

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ogłasza zapisy do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Druki zgłoszeń o przyjęcie do szkoły są do pobrania na stronie internetowej szkoły (sp2tomaszow.pl)lub w sekretariacie szkoły. 

Wypełnione zgłoszenia można wrzucać do skrzynki podawczej (przy wejściu do szkoły) lub w sekretariacie szkoły (ul. Żołnierzy Września 1) w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły_1

Zgloszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły_1

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 zamieszczone są na drzwiach wejściowych szkoły i dostępne w sekretariacie.

Informujemy, że wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani i prosimy Państwa o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Tomaszowie Lubelskim w formie pisemnego oświadczenia w dniach 16-23 kwietnia 2021 r.

Wydrukowane, wypełnione i podpisane przez oboje Rodziców oświadczenie należy wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły. Można też przesłać skan podpisanego oświadczenia na skrzynkę mailową szkoły (sp2tomaszow@poczta.onet.pl)

Dopuszczamy też możliwość wysłania zdjęcia podpisanego oświadczenia na maila szkolnego lub zgłoszenia telefonicznego w wyżej wymienionych dniach (tel. 84 664 44 54)

 

Druk oświadczenia w załączniu

oświadczenie rodzica_2

Facebook